Yellow & White Diamond Pendant in White Gold
Yellow & White Diamond Pendant in White Gold

Ref: 0258

Yellow & White Diamond Pendant in White Gold

Ref: 0258