Teal Diamond White Gold Ring
Teal Diamond White Gold Ring

Ref: 0055

Teal Diamond White Gold Ring

Ref: 0055